Tłuczeń sprzedaż i transport
Tłuczeń, nazywany inaczej jako szuter, bądź szaber to jeden z głównych rodzajów kruszyw naturalnych, łamanych ze skały, wykorzystywany zarówno w budownictwie, jak i przy tworzeniu nawierzchni dróg oraz torowisk. Główny i najważniejszy podział kruszyw dokonany ze względu na rodzaj surowca skalnego, wyróżnia kruszywa naturalne oraz sztuczne. Kruszywa naturalne to: piasek, żwir, otoczaki i pospółka; zaś kruszywa sztuczne, inaczej łamane to również kruszywa mineralne, ale uzyskiwane w wyniku mechanicznego rozdrobnienia skał litych.

W wyniku tego procesu powstają następujące rodzaje kruszyw: miał, kliniec, tłuczeń, kamień łamany, grys i mieszanki kruszyw łamanych z otoczaków. Jednym więc z rodzajów kruszyw sztucznych jest tłuczeń, czyli kruszywo łamane o wielkości ziaren, inaczej frakcji w przedziale 31,5-63 milimetry. Tłuczeń to kruszywo wydobywane z kopalni. Ma on zastosowanie przede wszystkim przy budowie dróg, bądź torowisk, a także do utrzymania ich nawierzchni. Przepisy prawne dokładnie określają odpowiednimi normami rodzaj i zastosowanie określonych rodzajów tłuczni, celem zapewnienia określonej wytrzymałości gwarantującej bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, bądź kolejowego.

Firmy wydobywające tłuczeń, po przeprowadzeniu procesu rozdrabniania i mieszania kruszywa, udostępniają go firmie zamawiającej, zgodnie z przeznaczeniem jego wykorzystania. W ofercie rynkowej firm sprzedażowych spotkać można tłuczeń o frakcji 31,5-63 milimetrów, ze szczególnym przeznaczeniem do robót torowych, bądź drogowych. Inna z kolei firma oferuje ponadto tłuczeń o frakcji 63-120 milimetry. Niektórzy dostawcy tłucznia oferują produkt certyfikowany ze stosownym świadectwem, potwierdzającym wykonanie produktu zgodnie z odpowiednimi normami.

tłuczeń rzeszów
uslugi koparkami rzeszów więcej więcej