Roboty ziemne
1. Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomocą spycharek.

roboty ziemne rzeszow2. Roboty ziemne wykonane za pomocą koparek przedsiębiernymi i podsiębiernymi łyżkami o pojemności od 0,2 do 1,5m3 oraz wywóz urobku samochodami samo-wyładowczymi.

3. Wykopy fundamentowe pod każdy rodzaj budynku: -budynki mieszkalne -budynki gospodarcze -budynki biurowe -bloki -hale -garaże podziemne Przy fundamentach bardzo ważne jest żeby usadowić budynek w gruncie rodzimym, poniżej poziomu przemarzania. Wykopy fundamentowe należy wykonać w porze suchej oraz chronić przed wodami opadowymi.

roboty ziemne rzeszow4. Skarpowanie koparką: -wykopów, -rowów, -terenu, -poboczy, - stawów, -nasypów.

5. Korytowanie terenu: - pod drogi, - kostkę, -parkingi, -chodniki -oraz utwardzanie.

6. Wykopy - liniowe: - kubaturowe - pod rurociągi

7. Niwelacje terenu -równanie terenu

9. Układanie kostki brukowej

roboty ziemne
uslugi koparkami rzeszów więcej więcej