Piasek - Sprzedaż i Transport
piasek budmarPiasek to luźna skała osadowa, złożona z różnych ziaren mineralnych. Jest ona najczęściej występującą skałą, która wraz z innymi składnikami tworzy glebę. Wielkość ziaren piasku waha się w przedziale 0,0625-2 milimetry. Piasek przyjmować może różne postacie pod wpływem działania różnych czynników zewnętrznych. W ten sposób pod wpływem oddziaływania wiatru i wody, piasek może tworzyć wydmy, fale piaszczyste, wały piaszczyste , czy też łachy; zaś pod wpływem określonych procesów piasek może przyjąć postać zwięzłą, tworząc piaskowce.

Ze względu na skład mineralny, piasek można podzielić na: kwarcowy, wulkaniczny, wapienny oraz polimineralny. Inny podział wyróżnia z kolei piasek: luźny, słabo gliniasty oraz gliniasty. W związku zaś ze sposobem wydobycia, rozróżnia się piaski: rezydualne, morskie, rzeczne, polodowcowe, eoliczne oraz płukane. Najczęściej spotykanym obecnie sposobem wydobycia piasku jest metoda odkrywkowa w kopalniach, a także pozyskiwanie piasku podczas pogłębiania rzek, jezior, czy mórz. Miejsce odkrywkowego wydobycia, a następnie przetwórstwa piasku nazywa się piaskownią, bądź piaskarnią. Po zakończeniu wydobycia piaskarnia może zostać zalana, tworząc w ten sposób akwen, lub zbiornik wodny zwany bagrem.

Zastosowanie piasku jest różnorodne. Może być on bowiem wykorzystany m.in. do produkcji szkła, a przede wszystkim jest nieodzownym składnikiem wykorzystywanym w budownictwie, jako składnik betonu, tynków, bądź zapraw murarskich.piasek budmar W ofercie firm sprzedażowych spotkać można głównie: piasek nasypowy (podsypkowy) kopany (np. pod układanie kostki brukowej, piasek budowlany kopany oraz piasek płukany. Główne firmy wydobywające i handlujące piaskiem, to: Kruszgeo, Kotlarnia, czy też Jatech. Jedną z najbardziej profesjonalnych i specjalistycznych firm wydobywczych są Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra, które eksploatują największe złoża piasków kwarcowych w Europie. Asortyment piasków przemysłowych tej firmy obejmuje piaski: szklarskie, formierskie, techniczne, specjalistyczne, a także szeroki wybór innych mieszanek kwarcowych.

piasek rzeszów
uslugi koparkami rzeszów więcej więcej