Kliniec - Sprzedaż i Transport
Kliniec to nazwa wykorzystywana głównie w budownictwie, mająca dwojakie zastosowanie. W pierwszej kolejności klińcem nazywa się kruszywo budowlane, w drugiej zaś pojęcie to może być wykorzystywane do określenia ciosu, bądź czasem cegły kamiennej, wykorzystywanych do budowania fragmentów klina. Podstawowym jednak oznaczeniem tej nazwy jest przypisanie go do kruszywa budowlanego. Kruszywo budowlane dzielone jest przede wszystkim na kruszywo naturalne i sztuczne. Proces wydobycia kruszywa jest z kolei jednym z najpopularniejszych procesów, jeśli brać pod uwagę budownictwo.

Z tą szeroką grupą zastosowania wiążą się jednocześnie kruszywa drogowe, wykorzystywane w różny sposób i w różnych etapach budowy dróg. W procesie tym można wymienić kilka głównych kruszyw, w tym: kliniec i tłuczeń, a także inne drobne kruszywa, jak: piasek, żwir, łupek, oraz mieszanki kruszyw. Kliniec jest to kruszywo łamane, czy uzyskiwane w procesie rozdrabniania, przy użyciu procesów mechanicznych. Ze względu na swoje właściwości jest ono bardzo popularne w procesie budowy dróg. A zatem jak długo drogi będą budowane, tak długo nie zaniknie wydobycie tego kruszywa. Obecnie na rynku działa wiele firm, zajmujących się wydobyciem kruszyw budowlanych, w tym klińca. Kruszywa te udostępniane są następnie w odpowiedniej postaci, już po zrealizowanym procesie rozdrabniania, czy mieszania, w zależności od jego przeznaczenia w tworzeniu, bądź remoncie dróg.

Pomimo duże konkurencji na rynku, żadna z firm nie może narzekać na brak zainteresowania ich towarem. Drugim, znacznie mniej popularnym wykorzystaniem nazwy kliniec w budownictwie jest przypisanie jej do określenia cegły tworzącej klin. Klin zaś to budowla stworzona z mniejszych elementów, zbliżonych do siebie powierzchniami bocznymi, które tworzą większe elementy konstrukcyjne łuków, bądź sklepień. Kliny tworzone są w ten sposób, iż klińce są ustawiane w odpowiedni sposób obok siebie, a dzięki naturalnemu ciążeniu łączą się ze sobą, nie dopuszczając do zawalenia się konstrukcji. W ofercie rynkowej klińca budowlanego, drogowe spotkać można klińce o frakcjach: 20-31,5 lub 20-40 milimetrów; 5-20 milimetrów, 5-31,5 milimetrów, bądź 2-8 milimetrów.

kliniec rzeszów
uslugi koparkami rzeszów więcej więcej